O NAS


Od kilku lat Medi-Call prowadzi ogólnopolską akcję pozyskiwania SPONSORÓW na rzecz placówek medycznych w całym kraju.

Pomagamy placówkom, które chcą skorzystać z tej formy pozyskiwania środków na zakup materiałów jednorazowego użycia, środków dezynfekcyjnych i innych materiałów niezbędnych w codziennej opiece nad chorymi i podopiecznymi placówek. Wśród tych placówek są hospicja, zakłady opiekuńczo-lecznicze, domy pomocy społecznej i inne, których zadaniem jest opieka nad chorymi i potrzebującymi, znajdującymi się w bardzo trudnej sytuacji życiowej.

Prowadzona przez Medi-Call akcja jest prosta i przejrzysta:
1

placówka medyczna daje nam pisemne upoważnienie do prowadzenia akcji pozyskiwania SPONSORÓW, szczegółowe ilościowe zamówienie na określone środki i materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i jeszcze lepszej opieki nad chorymi.

2

nasi pracownicy za pomocą telefonów (tylko i wyłącznie!) kontaktują się z właścicielami firm i przedsiębiorstw w rejonie działania placówki, informując o prowadzonej akcji i proponując udzielenie jej wsparcia polegającego na zakupie zestawu środków medycznych

3

po ustnej deklaracji gotowości udzielenia takiego wsparcia, SPONSOR otrzymuje fakturę proforma z wyszczególnionymi materiałami, które zostaną przez Niego zakupione i dostarczone do określonej placówki

4

do SPONSORA należy tylko i wyłącznie zadeklarowanie określonej kwoty pomocy

5

całością problemów związanych ze znalezieniem właściwych produktów o określonej jakości, czasie przydatności do użycia oraz zakupem, pakowaniem i wysyłką zajmuje się Medi-Call

6

po otrzymaniu wpłaty za faktury proforma, towar jest wysyłany do placówki wraz z listą SPONSORÓW

7

każdy SPONSOR otrzymuje od Medi-Call fakturę VAT potwierdzającą dokonanie zakupu, a od placówki podziękowania za udzieloną pomoc

Placówki na rzecz których prowadzimy akcje pozyskiwania SPONSORÓW dziękują Im w taki sposób na jaki je stać: wysyłają dyplomy z podziękowaniami, umieszczają dane firmy na stronie internetowej (reklama firmy), zapraszają na spotkania itp., chociaż wszyscy SPONSORZY zgodnie twierdzą, że pomagają nie dla dyplomów i podziękowań.

„pomagają bezinteresownie bo są przekonani, że każda pomoc jest bezcenna!”

Potwierdzeniem skuteczności tej formy pomocy, oraz Wielkiej Wrażliwości SPONSORÓW są referencje od placówek.

„tym zdrowym którzy mają i dzielą się z tymi, którzy nie mają a potrzebują aby żyć”

KONTAKT
MEDI-CALL
JERZY MAJCHROWSKI
Al. Piłsudskiego 92
41-308 Dąbrowa Górnicza

tel.: 32 260 11 63
e-mail: medi-call@medi-call.com.pl

Nr konta bankowego:
ING Bank Śląski
82 1050 1272 1000 0090 6744 4068
projekt i wykonanie: Fabryka Kreacji